Skladové podmienky

I. Skladovacie podmienky v sklade

 • Sklad je zabezpečený voči hlodavcom z hľadiska strechy, stien, dverí a okien. Sklad nemá praskliny a nepresakuje doň voda.
 • Sklad zodpovedá všetkým náležitým štátnym a miestnym zákonom.
 • Sklad má dostatok svetla, aby umožnil upratovaciemu personálu pracovať a aby bolo možné vážiť balenia kávy.
 • Sklad je vyhrievaný tak, aby bolo možné dodržať odporúčanie vývozcu uvedené na obale.
 • Sklad nemá žiadne presakujúce potrubie.
 • Sklad je vybavený toaletným zariadením, ktoré je čisté, v dobrom stave a vybavené vlastným mydlom a uterákmi.
 • V sklade sa nachádza značka, zreteľne viditeľná na toalete, ktorá upozorňuje zamestnancov, aby si umyli ruky po použití toaletného zariadenia.
 • V sklade sa nachádzajú jasne viditeľné značky zakazujúce fajčenie, jedenie a pitie v skladovacích oblastiach.
 • Sklad má alarmový systém určený na odstrašenie zlodejov, ktorý je prepojený s centrálnou monitorovacou službou.
 • Sklad má kontrolu merania teploty v každej miestnosti (digitálne teplomery s online monitorovacím systémom).

 

II. Prevádzkové činnosti

 • Podlaha je zametaná a neustále udržiavaná v čistote. Nepoužívané skladovacie oblasti, rohy a iné neskladovacie plochy sú vždy udržiavané čisté. Taktiež steny sú zbavené pavučín, čisté od nahromadenej špiny, prachu, výkalov, voľného cudzieho materiálu a opadaného náteru.
 • Osoba zodpovedná za upratovanie podpíše zošit zakaždým, keď je dokončené upratovanie, t.j. každé dva týždne.
 • Sklad je obklopený plochami, ktoré sú udržiavané v patričnom stave, aby sa zabránilo vzniku problémov so škodcami, či už ide o nakladacie a vykladacie oblasti, alebo o pozemky okolo skladu.

 

III. Ostatné skladovacie činnosti

 • Káva je skladovaná na paletách, ktoré zabezpečujú minimálne desaťcentimetrovú vzdialenosť od podlahy.
 • Palety, vrátane tých určených na budúce použitie, sú uchovávané čisté a v dobrom stave.
 • Káva je skladovaná aspoň 60 cm od stropu a aspoň 10 cm od stien.
 • Káva nie je skladovaná viac než po dvadsať balíkov na sebe.
 • Každé balenie kávy má vytlačené označenie, na ktorom je uvedený rok zberu, meno produktu, dátum spotreby, podmienky skladovania (ak sa vyžadujú), krajinu pôvodu v anglickom jazyku, nakoľko spoločnosť pôsobí na medzinárodnej úrovni (export a import).
 • Žiadne vybavenie ako napr. vysokozdvižný vozík sa v sklade nepoužíva, ale všetka činnosť je vykonávaná ručne.

 

IV. Skladovaná káva

 • Všetka káva, ktorá prichádza do skladu, má osvedčenie o pôvode.
 • V sklade sa vykonáva mesačná inšpekcia každého druhu kávy, aby sa určil jej stav. V sklade sa vykonávajú všetky preventívne opatrenia nevyhnutné na to, aby sa vyhlo znečisteniu/poškodeniu balení kávy.
 • V sklade sa vedie záznam, ktorý dokumentuje priebeh mesačných inšpekcií.
 • Žiadne produkty alebo výrobky so silnou vôňou nie sú skladované takým spôsobom alebo na takom mieste, aby umožnili tejto vôni preniknúť do kávy. Žiadna káva nie je skladovaná na miestach, kde prevládajú cudzie pachy a kde sú uskladnené nebezpečné materiály alebo materiály s vysokým rizikom vznietenia.

 

V. Kontrola proti škodcom

 • V sklade sa udržuje písomný program kontroly proti škodcom, ktorý je k dispozícii na hodnotenie.
 • V sklad sa nachádza vybavenie na kontrolu proti hlodavcom pozdĺž všetkých stien, vzdialené medzi sebou nie viac ako 7 metrov. Vybavenie na kontrolu proti hlodavcom môžu byť lepkavé návnady, pasce alebo iné mechanické zariadenia.
 • Programy na kontrolu hlodavcov sú vykonávané raz mesačne, berúc od úvahy vonkajšie ako aj vnútorné podmienky skladu.