Praženie kávy

Po prvé, čo je praženie kávy? Praženie kávy je proces zahrievania a praženia kávových zŕn na ideálnu teplotu pre daný typ kávy. Tento proces prvýkrát zaznamenali v 16. storočí Arabi. Prvé veľké komerčné pražiarne však boli pozorované až koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Pražiar alebo obsluha pražičky musí mať úplnú kontrolu nad premennými pri pražení zŕn, keďže tieto premenné ovplyvňujú kvalitu, chuť a výslednú cenu. Počet zŕn, teplota stroja, čas praženia, vlhkosť, prívod a výstup vzduchu sú okrem iného základnými faktormi pri príprave tej najlepšej kávy.

V súčasnosti máme tri hlavné typy praženia: tmavé, stredné a svetlé. Tmavé praženie má lesklú čiernu farbu, s mastným povrchom a používa sa pre zákazníkov, ktorí majú radi horkú kávu. Na druhej strane stredné praženie je hnedé a má jemne sladkú chuť. Nakoniec tu máme svetlé praženie, ktoré je béžové a je známe svojim obsahom kyselín.

Zdieľať