Kolobeh peňazí v brazílskom kávovom reťazci

Časť 1:

Počas celého roka má farmár výrobné náklady, a to najmä pri zbere a spracovaní po zbere.
Cena kávy v Brazílii je stanovená na základe C-trhu, a to najmä na základe typu procesu po zbere, veľkosti/screen zŕn, senzorického profilu kávy, počtu defektov a veľkosti šarže. Okrem toho sa cena môže líšiť v závislosti od výmenného kurzu USD, pretože káva sa výrobcom platí v brazílskej mene (BRL) a do výmenného kurzu meny zasahujú viaceré globálne a politické faktory.
KAVAZ BRAZIL platí 100 % svojich zásielok vopred – približne 60 dní pred príchodom kontajnera do Európy. Pri single-origin a specalty kávách rokujeme priamo s výrobcami a výkupná cena je vždy nad aktuálnou priemernou trhovou cenou.
V tejto chvíli pražiarne ešte nevedia, aké kávy prinesieme, pretože môže chvíľu trvať, kým sa dostanú do Európy, pokiaľ si neobjednajú kávu, ktorá je priamo od farmára.

Časť 2:

Farmári dostanú platby hneď pri odoslaní kávy do skladu, kde bude kontajner naložený (po kontrole kvality). Všetky náklady na vývoz a následné opatrenia, miestnu dopravu a námornú dopravu z Brazílie do Európy zabezpečuje KAVAZ BRAZIL; keďže sme oficiálnymi vývozcami v Brazílii, máme kontrolu nad celým procesom. Vývozné náklady sa platia po odoslaní. V tomto momente sú nové kávy zverejnené na našej stránke/e-shope a naši zákazníci si ich môžu objednať za nižšiu cenu ako po príchode kontajnera do Európy.

Časť 3:

Káva cestuje do Európy námornou lodnou dopravou a dovozné náklady a dane sa platia v Európe. Pred príchodom však môže byť zelená káva v našej ponuke o niečo nižšia ako cena uvedená pri dostupnosti kávy na sklade. Pri objednávke kávy v preprave ponúkame zľavu.

Časť 4:

Dovozca kávy môže pri príchode kontajnera do Európy zaplatiť veľa (vysokých) poplatkov, najmä v súvislosti s logistikou, ktorá, ako vieme, je vždy vystavená niekoľkým rizikám.
Tieto dodatočné poplatky závisia okrem iných nepredvídaných faktorov od rýchlosti colného odbavenia, kontrol a dostupnosti vlaku/kamiónu. Oneskorenie má za následok zvýšenie cien.
Ako môžeme pozorovať, samotná káva je len detail v tomto zložitom procese. KAVAZ BRAZIL pravidelne študuje kávový reťazec, aby minimalizoval nárast cien a zabezpečil, že káva bude k dispozícii čo najskôr.

Časť 5: Pražiarne a kaviarne

Náklady na praženie kávy zahŕňajú plyn/elektrinu, zelenú kávu, údržbu stroja, prenájom, balenia, štítky, pracovnú silu a všeobecné výdavky.
Náklady kaviarne predstavuje drahé nájomné, zamestnanci, kávovary, dlhá pracovná doba a všeobecné výdavky.
Zdá sa, že káva je v Európe pre konečných zákazníkov drahá. Ale je to naozaj tak?

 

Toto je zhrnutie kávového reťazca:
Farmár > Exportér > Importér > Pražiareň > Kaviareň/Podnik/Domácnosť.
(Farma > KAVAZ BRAZIL > KAVAZ BRAZIL > Pražiareň > Kaviareň/Podnik/Domácnosť)

Zodpovednosti:
Farma: Pestovanie, zber, spracovanie.
Exportér: Kontrola kvality, balenie, lokálny transport, exportné dokumenty, finančné riziko.
Importér: Medzinárodná logistika, finančné riziko, skladovanie, distribúcia.
Pražiareň: Praženie kávy (tvorba profilov a zmesí), balenie, marketing.
Kaviareň: Príprava kávy na rôzne spôsoby, správne nastavenie a údržba techniky.

 

Na konci dňa má káva vysokú pridanú hodnotu. Ak si vyhodnotíme zložitosť tohto reťazca, konečná cena kávy v Európe je pochopiteľná. KAVAZ BRAZIL je polobrazílska spoločnosť, takže v tomto smere musíme byť transparentní. Brazílske ceny kávy sa nedajú porovnávať s inými krajinami pôvodu. Kávový reťazec každej krajiny pôvodu je iný. Ceny v jednotlivých krajinách nesúvisia až tak s kvalitou, ale skôr s modelom jej kávového reťazca.

Zdieľať